Over ons

Solidair Mobiel Wonen is een project van het Team Wonen van Samenlevingsopbouw Brussel, de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, BC Architects bvba en CAW Brussel, en hoofdzakelijk gefinancierd door Innoviris, dat zoekt naar en experimenteert met mogelijk vernieuwende en veerkrachtige woonmodellen, naar aanleiding van de huisvestingsproblematiek in onze hoofdstad. Het ontstond vanuit Atelier Caricole, een initiatief om samen met thuislozen de zoektocht naar betaalbare en kwalitatieve woningen aan te gaan. Uiteindelijk werd in 2016 besloten om zelf in te spelen op het aanbod door een co-creatieproject van mobiele woningen op te starten.

Het project koppelt drie doelstellingen aan elkaar: de creatie van een tijdelijke woonoplossing voor thuislozen, het gebruik van braakliggende terreinen in de hoofdstad, en het dynamiseren van de stedelijke omgeving en buurtbewoners. Dit alles gebeurt bovendien d.m.v. een verregaand co-creatieproces.

De tijdelijke woningen worden ontworpen en gebouwd door en met zowel de toekomstige bewoners als docenten en studenten van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, in samenwerking met BC Architects bvba, en zijn modulair en mobiel. Ze kunnen dus aangepast worden aan de wensen en behoeften van de respectievelijke bewoner, maar ook aan de situatie op het terrein waar ze geplaatst worden. Ook een semipublieke collectieve ruimte maakt integraal deel uit van het project, en wordt steeds afgestemd op de noden en wensen van de betrokken groep bewoners. Vast staat dat deze ruimte centraal staat, het gemeenschappelijk leven en onderlinge solidariteit faciliteert, en ontmoetingen en interactie met de buurt aanmoedigt.

Bovendien worden de toekomstige bewoners in elke fase van het project maximaal betrokken en begeleid, zowel op individueel vlak door het CAW, als op collectieve wijze door Samenlevingsopbouw Brussel, zodat zij stap voor stap opnieuw greep krijgen op hun eigen leef- en woonsituatie, maar ook bijvoorbeeld communicatievaardigheden aanleren en op een goede manier in groep leren functioneren.