Begeleiding

Wat Solidair Mobiel Wonen onderscheidt van vele andere, gelijkaardige projecten is de nadruk op een intensieve individuele én collectieve begeleiding van de projectdeelnemers. Thuislozen dragen een hele geschiedenis met zich mee, zitten vaak al lange tijd in bepaalde structuren vast en zijn de band met de samenleving grotendeels verloren. Een goed uitgewerkte begeleiding is dan hoogst noodzakelijk, zeker in een project dat een groot engagement, veel geduld en vertrouwen vraagt. Het CAW en Samenlevingsopbouw Brussel werken dan ook nauw samen om deze begeleiding zo volwaardig en compleet mogelijk te maken.

Zo worden er op regelmatige basis individuele gesprekken vastgelegd met elke deelnemer om te peilen naar zijn ervaringen tot dusver binnen het project, maar ook om samen een zeer persoonlijk traject vast te leggen; welke persoonlijke ambities koestert men, over welke vaardigheden beschikt men reeds, welke interesses kunnen verder aangemoedigd worden, … Op basis daarvan wordt – indien gewenst – een arbeidstrajectbegeleiding opgestart, kan er gestart worden met een opleiding of een artikel 60-traject, enzovoort. Zo wordt ook meteen het oog op de toekomst en op een stabiele leefsituatie op lange termijn gericht.

Maar Solidair Mobiel Wonen is natuurlijk ook een groepsproject. Een project dat het vormen van een woongemeenschap en solidair samenleven wil faciliteren en aanmoedigen. En dus wordt die individuele ondersteuning aangevuld met een participatieve groepsbegeleiding. Het vormen van een hechte groep en een visie i.v.m. solidair mobiel wonen is immers niet vanzelfsprekend, en dus worden de deelnemers meteen betrokken bij terreinbezoeken, bespreken zij samen wat zij verwachten en verlangen van het project en het samenwonen, denken zij samen na over de collectieve ruimte en hoe die vorm te geven, leren zij architecturale plannen en ontwerpen lezen, stellen zij samen een huisreglement op, worden er geregeld gezamenlijke activiteiten en feestelijke bijeenkomsten georganiseerd, etc. Zo leren zij ook elkaar beter kennen als toekomstige buren, groeit er vertrouwen onderling maar worden ook eventuele strubbelingen in de groep merkbaar én bespreekbaar. En zo wordt de basis voor een succesvol project al vanaf het prille begin gelegd!